Framtidens sätt att lära 

Kunskap flödar runt oss, men hur tar vi det lättast till oss och hur kommer vi att lära oss i framtiden? Det är givetvis svårt att sia om men tendenserna är att digitala redskap och läromedel där användaren kan ta del av material på sina egna villkor, är det som efterfrågas allt mer- det som […]

Vad är en LMS-plattform?

LMS-plattform, e-learning, lärplattform, utbildningsplattform, digital lärmiljö.  Ja, kärt barn har många namn. Men vad är egentligen en LMS-plattform?   På svenska kallas ofta LMS-plattform för lärplattform- och det är just vad det är! LMS står för learning management system. Det är ett system som möjliggör nätbaserad inlärning helt anpassad efter en organisations behov.   Inte minst […]

Obligatoriska CE-poäng eller fortbildning för tandläkare?

Under våren har vi kunnat följa debatten i Tandläkartidningen om huruvida tandläkare i Sverige bör omfattas av det obligatoriska kravet på efterutbildning för att behålla tandläkarlegitimation, eller om detta bör ske på frivillig basis.  Länk till tandläkartidningen. I stort sett hela Europa omfattas av någon form av obligatorisk efterutbildning medan fortbildning för tandläkare i Sverige […]